JAVNI POZIV ZA RASELJENA LICA

190

Obavještavaju se raseljena lica na području Federacije BiH da je u toku javni poziv – izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine, za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine.

JAVNI POZIV

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove

i boračko-invalidsku zaštitu