ULICA HADŽIHASANOVA- ZAMJENA NAPUKLE VODOVODNE CIJEVI

264

Informišemo stanovnike Grada Visoko da trenutno radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju vrše otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži u u ulici Hadžihasanova (jedan dio od ulice Alije Izetbegovića do ulice Burića), gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi.

Zahvaljujemo se korisnicima komunalnih usluga u ulici Hadžihasanova na strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko