Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

ZAVRŠNE PRIPREME PRED ASFALTIRANJE PUTA RAVNE – STARI GRAD „VISOKI“

U toku su završne pripreme za asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki” koje je planirano za ponedjeljak i utorak.

U proteklom periodu bili su aktuelni radovi na oborinskoj odvodnji, izradi jaraka te nasipanju tamponskog sloja.

SKR12

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač izabrana je firma MGV gradnja d.o.o. Zavidovići.

Vrijednost ugovora je 96.349,50 KM sa PDV-om. Sredstva se obezbjeđuju iz Budžeta Općine Visoko. Poslove stručnog nadzora obavlja firma „Construkt projekt“ d.o.o. Zavidovići.

Sve vozače molimo za razumijevanje kako bi se radovi izveli nesmetano, u predviđenom roku.

Press Općine Visoko

povezani članci

POPULARNO