Nedjelja, 23 Juna, 2024

Uprava policije MUP-a ZDK provela edukaciju rukovodnih policijskih službenika na temu “Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici i provođenje zaštitnih mjera”

U skladu sa Planom i programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika Uprava policija, MUP-a Ze-Do kantona, je organizovala jednodnevnu obuku na temu „Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici i provođenje zaštitnih mjera“, koja je bila namijenjena rukovodnim policijskim službenicima koji rukovode Policijskim stanicama, a koja je realizovana danas, 05.04.2024. godine u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici u saradnji sa predstavnicima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, dekanom prof.dr. Ahić Jasminom i profesoricom Marijom Lučić Ćatić.

U cilju pravilnog i pravovremenog postupanja policijskih službenika kod prijava nasilja u porodici, te unapređenja i profesionalizacije policijskih struktura, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona već duži period, u kontinuitetu poduzima niz aktivnosti preventivnog karaktera koje imaju za cilj edukaciju policijskih službenika. U tom smislu, u periodu od 12.02 do 07.03.2024. godine sprovedena je obuka u okviru koje su aktivno učešće uzela 354 policijska službenika koji u skladu sa opisom radnog mjesta poduzimaju određene mjere i radnje u slučajevima nasilja u porodici, te policijski službenici koji prvi dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u porodici.

Prije samog početka radionice svim učesnicima se obratio policijski komesar Admir Gazić koji je tom prilikom ukazao na značaj provođenja predmetne edukacije, te se takođe zahvalio predstavnicima Fakulteta na njihovom angažmanu i iskazanom doprinosu na unapređenju profesionalnog pristupa policijskih službenika uz neophodno uvažavanje standarda savremenih naučnih disciplina i propisanih procedura. Kako je istakao komesar Gazić, uloga akademske zajednice je od ključne važnosti u nadogradnji postojećih iskustava i znanja koja posjeduju policijski službenici i koja se u određenim oblastima mogu i trebaju unapređivati.

U svom obraćanju, Dekan fakulteta, prof.dr. Jasmin Ahić je izrazio veliko zadovoljstvo ukazanom prilikom na unapređenju znanja i profesionalnih standarda u ovoj oblasti, te pohvalio policijske strukture u Zeničko-dobojskom kantonu na strateškom pristupu u rješavanju sigurnosnih izazova sa kojim se suočavaju kao i na proaktivnom pristupu koji ispoljavaju u svom radu. Takođe je iskazao spremnost za pružanje svih vidova podrške u kojima akademska zajednica, kroz razvijanje i provođenje različitih projekata edukacije policijskih službenika, može dati svoj doprinos i kroz jedan savremeni i stručni pristup unaprijediti postupanje policijskih službenika i uskladiti ga sa standardima savremenih društava i sistema.

Prvi čas edukacije na temu “Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici i provođenje zaštitnih mjera“, policijskim službenicima održala je profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  Sarajevo, Marija Lučić Ćatić koja je u svom predavanju ukazala na osnovne segmente zakonodavnog i pravnog okvira koji definišu postupanje policijskih službenika na dokumentovanju krivičnih djela iz ove oblasti, kao i na načine brzog prepoznavanja takvih djela i njihovog uspješnog dokumentovanja i dokazivanja.

U nastavku, edukaciju su preuzeli certificirani predavači Uprave policije koji su svoja stečena znanja, iskustva i kompetencije stečene kroz razne domaće i međunarodne obuke prenijeli na rukovodne policijske službenike.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje

 

povezani članci

Najnovije