ULICA MLADIH MUSLIMANA: U TOKU UGRADNJA BETONSKIH IVIČNJAKA

348

Nakon završetka radova na nasipanju i valjanju tamponskog sloja u uluci Mladih Muslimana nastavljeni su radovi na polaganju betonskih ivičnjaka.

Grad Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pokrenuo pojekat rekonstrukcije ove ulice. Podsjećamo da je kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova odabrana firma „ Mušinbegović Gradnja“ d.o.o. Visoko, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Bau Art“ d.o.o. Visoko.

Vrijednost radova je 68.219,65 KM sa PDV-om.

Sredstva za realizaciju projekta su u cjelosti obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu.