Srijeda, 24 Jula, 2024

ZAVRŠENO ASFALTIRANJE ULICE KRIŽ

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji ulice Križ.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado – Trans d.o.o. Visoko i Geo – put d.o.o. Maglaj, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma „Bau Art“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019.godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 77.805,00 KM.

U proteklom periodu su završeni radovi na iskopu gornjeg sloja, izradi drenaže od perforiranih cijevi promjera 16 cm, ugradnji betonskih ivičnjaka sa obe strane ulice i izradi tamponskog sloja sa valjanjem do propisane zbijenosti.

Dana 24.07.2019.godine se pristupilo asfaltiranju ulice asfaltom BNS 22 u sloju debljine 7 cm. Asfaltirana dionica je dužine cca 200 m i širine 3 m.

Izradom slivnika i ležećeg policajca će se završiti radovi na navedenom projektu. Svi radovi su izvedeni u skladu sa propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

povezani članci

Najnovije