UDNRP VISOKO: Upriličen obilazak spomen-obilježja braći Hasandić na Karićima

146

U subotu je obavljen tradicionalni obilazak Spomen-obilježja braći Hasandić na Karićima, općina Vareš.

HASANDIĆ REFIK – ZLATNI LJILJAN
poginuo je 04.02.1993. godine na Nabožiću

HASANDIĆ HAMZA – ZLATNA POLICIJSKA ZNAČKA
poginuo 20.05.1994. godine na Karićima

Da se ne zaboravi!
EL FATIHA