U Visokom obilježen Narandžasti dan – dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

388

U Visokom obilježen Narandžasti dan – dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama