PRONAĐENA MINOBACAČKA MINA KALIBRA 66 MM U NASELJU VRATNICA

Služba civilne zaštite Općine Visoko danas je  zaprimila prijavu o pronalasku NUS-a u naselju Vratnica, selo Oblaci. Odmah po zaprimljenoj prijavi, Služba CZ u suradnji sa Timom za uklanjanje eksplozivnih sredstava pri Federalnoj upravi civilne zaštite, intervenisala je na izmještanju minobacačke mine kalibra 60 mm. Nakon izmještanja, mina je predata na uništenje.

Molimo sve stanovnike općine Visoko da, ukoliko uoče neki sumnjivi predmet, ne diraju ga, niti mu prilaze, sa sigurnog odstojanja postave neki priručni znak i o tome obavijeste Službu civilne zaštite na broj telefona: 032/ 735-700 ili Policijsku stanicu na broj telefona: 032/ 738-555 (122).

Također, ukoliko posjedujete neka eksplozivna sredstva u svom domaćinstvu, ne bacajte ih, nego prijavite Službi civilne zaštite ili Policijskoj stanici Visoko.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO

povezani članci

Najnovije