U Visokom nastavak uklanjanja azbesta sa krovova zgrada

218

JKP ‘Visoko’ informiše javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je danas između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao upravitelja i Obrt „OEMVE“ Visoko potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-66 na adresi Dahirovac br. 6.

Radove će izvoditi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 14.468,80 KM.

Radovi su finansirani iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2019.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 500m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

Planirana adaptacija na navedenoj zgradi je jedna od planiranih aktivnosti koje se odnose na uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u gradu Visoko, te je navedena zgrada na kojoj će se realizovati radovi deseta (10) po redu od planiranih trideset i šest (36) zgrada na kojima će se izvršiti zamjena azbestnog krovnog pokrivača.