U TOKU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA U ČEKREKČIJAMA

U naselju Čekrekčije izvode se radovi na sanaciji lokalne saobraćajnice. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko, dok poslove laboratorijske kontrole radova vrši firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

ČEKREKČIJE SKR2

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na rekonstrukciji putne infrastrukture iznosi 32.822,59 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je asfaltiranje 300 m saobraćajnice. Planirana širina saobraćajnice je 4 m, a debljina asfalta 7 cm.

ČEKREKČIJE SKR5

Projekat izgradnje putne infrastrukture u naselju Čekrekčije realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu iz Programa Kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2018. godinu.

Radovi na izgradnji putne infrastrukture odvijaju se nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U toku radova intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole ovlaštenih predstavnika Općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije