Općini Visoko odobrena sredstva za sanaciju krova sportske sale u sklopu KSC “Mladost”

387

Općini Visoko odobrena sredstva za sanaciju krova sportske sale u sklopu KSC “Mladost”