U Općini Visoko održana panel diskusija o Regulacionom planu “Grad” – Visoko

385

U Općini Visoko održana panel diskusija o Regulacionom planu “Grad” – Visoko