DNEVNI RED 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 22. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

27.09.2018. godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

 

1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Prijeko KTK”  Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ravne”  Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana nacionalnog spomenika arheološko područje  “Mili” –  Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

6. Nacrt  odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

7. Nacrt  odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

8. Prijedlog odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju  Budžeta općine Visoko     za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

10. Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Visoko   2019-2021.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović,  pomoćnica Općinske  načelnice i  predstavnik World Vision

 

11. Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

12. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Visoko za period I-VI 2018.godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

13. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja  stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica u  2017.godiniIZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

14. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

24.09.2018.

15:30

2.

Komisija za izbor i imenovanje

25.09.2018.

14:30

3.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

25.09.2018.

15:00

4.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

25.09.2018.

15:30

5.

Komisija za statut i propise

25.09.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Visoko
Bajro Fejzić, prof.

 

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije