U NASELJU ČEKREKČIJE PRONAĐENA MINA

U jutarnjim satima, po prijavi građana o pronalasku NUS-a u naselju Čekrekčije, Služba civilne zaštite u suradnji sa Timom za uklanjanje eksplozivnih sredstava pri Federalnoj upravi civilne zaštite hitno je intervenisala na izmještanju minobacačke mine kalibra 60 mm.

Povodom toga skrećemo pažnju građanima na slijedeće:

–         Da prilikom nailaska na bilo kakav sumnjivi predmet u svojoj blizini isti ne dirati i obavezno prijaviti Službi civilne zaštite ili Policijskoj stanici;

–         Ne ulaziti na površine koje su pod sumnjom da su pod minama;

–         Posebno skrećemo pažnju bivšim borcima u ratu, da ne prilaze minama, bez obzira što su nekada isti bili demineri;

–         Ne paliti rastinje koje se nalazi u minskom polju;

–         Posebno je opasno dirati i prenositi oznake za minska polja;

–         Napominjemo da svaka osoba koja skida oznake za minska polja čini krivično djelo.

Molimo sve stanovnike općine Visoko da ukoliko uoče neki sumnjivi predmet da ga ne diraju, niti mu prilaze, sa sigurnog odstojanja postavite neki priručni znak i o tome obavijestite Službu civilne zaštite na telefon: 735-700 ili Policijsku stanicu na telefon: 738-555 (122).

Također, ako posjedujete neka eksplozivna sredstva u svom domaćinstvu, ne bacajte ih, nego prijavite Službi civilne zaštite ili Policijskoj stanici Visoko.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije