U BiH je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja

U BiH je svaka druga žena starija od 15 godina doživjela neki oblik nasilja, mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni.
Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton izjavio je danas da istraživanja pokazuju da je u Bosni i Hercegovini svaka druga žena u dobi starijoj od 15 godina doživjela neki oblik nasilja, te da još više zabrinjava broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni, jer se žrtve odluče da ne prijave počinitelje.

Misija OSCE-a u BiH i Evropski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) organizirali su u Sarajevu konferenciju o prikupljanju podataka o nasilju u porodici i nasilju nad ženama na kojoj će se analizirati načini i politike prikupljanja tih podataka i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima.

„Na osnovu prikupljenih podataka bit ćemo u boljoj poziciji da analiziramo stepen provedbe strateških dokumenata koji su na snazi, da ocijenimo pomoć koja se pruža žrtvama i isto tako da pomogemo BiH u ispunjenju međunarodnih standarda. U državi kakva je BiH, gdje su sistemi prikupljanja podataka decentralizirani, to još više dobija na značaju“, dodao je Berton.

Iz tog razloga je Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH odlučila izraditi odgovarajuću bazu podataka zahvaljujući kojoj je već pružena velika pomoć nadležnim organima u radu upravo na ovim predmetima. Istovremeno je, prema Bertonovim riječima, umanjen socijalni i psihološki teret koji nose žrtve.

„Dosad je ova baza podataka uvedena u upotrebu samo u Federaciji BiH, ali se nadamo skoroj prilici da i vlastima u Republici Srpskoj pomognemo da formiraju vlastitu bazu podataka“, kazao je Berton.

Rodno zasnovano nasilje

Šef Odjela za operacije Evropskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) Therese Murphy je kazala da je jedno od područja kojima se bavi taj institut administrativno prikupljanje podataka o rodno zasnovanom nasilju. Sve države u svijetu, naglasila je, imaju pred sobom izazov da se bore sa ovom pojavom.

„Institut dugi niz godina radi na izradi okvira za procjenjivanje stepena prisustva, odnosno rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja. Danas smo ovdje kako bismo razgovarali o mogućnostima uvođenja takvog okvira i u BiH, kako bismo imali podatke koji su uporedivi i kako bismo na osnovu toga mogli dalje raditi. Još jedno područje gdje se nadamo saradnji sa BiH jeste uvođenje indeksa rodne ravnopravnosti. Ovim indeksom mjere se razlike u životima muškaraca i žena u šest ključnih oblasti života, kao što su pristup zapošljavanju, pozicijama moći, raspolaganje finansijskim sredstvima… Veoma se radujemo mogućnosti saradnje sa Statističkim zavodom u BiH i mogućnosti uvođenja indeksa rodne ravnopravnosti u predstojećih nekoliko godina“, dodala je Murphy.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić je kazala da BiH vezano za ravnopravnost spolova ima lidersku ulogu u regiji, te najavila da već iduće sedmice zajedno sa Vijećem Evrope organizuju regionalnu konferenciju vezano za žene i izbore.

„Obaveza BiH u skladu sa Istanbulskom konvencijom se odnosi na prikupljanje relevantnih, reprezentativnih i uporedivih statitičkih podataka u redovnim vremenskim razmacima o slučajevima svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom“, podsjetila je Filipović-Hadžiabdić.

Šef Ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslav Štefanek je istakao da Vijeće pruža podršku svim aktivnostima u vezi zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Izvor: Al Jazeera

povezani članci

Najnovije