U AVGUSTU POČINJE OBNOVA POSTUPKA ZA STICANJE PRAVA FEDERALNI DJEČIJI DODATAK

Pravo na federalni dječiji dodatak regulisano je Zakonom o materijalnoj podršci s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, a shodno ovom propisu zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.

Obnova postupka podrazumijeva da, ukoliko pravo prestaje zaključno s mjesecom septembrom, zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak podnosi se u mjesecu avgustu.

  • Zbog velikog broja upita vezano za obnovu postupka važno nam je naglasiti da nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak ne može započeti prije narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojemu je pravo na dječji dodatak po Zakonu isteklo po prethodno podnesenom zahtjevu. Dakle, ukoliko je zahtjev na osnovu kojega je doneseno rješenje o priznavanju prava na dječji dodatak po Zakonu podnesen u mjesecu oktobru 2022. godine, do prestanka prava dolazi nakon 12 mjeseci, odnosno zaključno s mjesecom septembrom 2023. godine – naveo je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

U takvoj situaciji, nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak može početi teći tek od mjeseca oktobra 2023. godine, pod uslovom da je zahtjev podnesen u mjesecu avgustu.

Obnovljeni zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se na obrascu propisanom članom 5. Pravilnika posebno za svako pojedino dijete i isti treba biti potpisan od strane zakonskog zastupnika djeteta u čije se ime podnosi zahtjev.

Uz zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak potrebno je predati:

a) CIPS prijavnice svih članova zajedničkog domaćinstva,

b) kućnu listu ovjerenu u nadležnoj općini,

c) izjavu zakonskog zastupnika u kojoj se navode objektivni razlozi nepodudaranja CIPS prijavnica i kućne liste (u slučaju nepodudaranja istih), koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa i koja se daje u nadležnom centru za socijalni rad/službi socijalne zaštite;

d) dokazi o prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji su propisani čl. 10., 11., 12. i 13. Pravilnika-koje pribavlja nadležni centar za socijalni rad/općinska služba socijalne zaštite po službenoj dužnosti i

e) izjavu u kojoj će zakonski zastupnik djeteta potvrditi da su svi ostali podaci i dostavljena dokumentacija uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni, koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa i koja se daje u nadležnom centru za socijalni rad/službi socijalne zaštite

Podnosioci zahtjeva, uz navedeni zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak, dostavljaju samo CIPS prijave i kućnu listu, dok dokumentaciju kojom se dokazuju prihodi članova zajedničkog domaćinstva pribavljaju nadležni centri za socijalni rad/službe socijalne zaštite po službenoj dužnosti.

Izuzetno od navedenog, a u situaciji kada uprkos službenom zahtjevu upućenom prema drugim nadležnim institucijama (porezna uprava, službe za zapošljavanje i slično) dolazi do neopravdanog kašnjenja u dostavljanju traženih podataka ili dokumentacije, tada centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite mogu tražiti od podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak pribavljanje navedene dokumentacije kojom se dokazuju prihodi kako bi se blagovremeno riješili njihovi zahtjevi, potvrdio je Delić.

RTV Visoko/Hayat.ba

povezani članci

Najnovije