U 312 kontrola otkrivena 83 neprijavljena radnika i zapečaćeno 48 objekata

Porezna uprava Federacije BiH je 12. oktobra 2018. godine na području Federacije BiH izvršila ukupno 312 inspekcijskih nadzora kojim su obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost, ugostiteljsku djelatnost, trgovinsku i djelatnost priređivanja igara na sreću klađenjem. U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave FBiH otkrili su 83 neprijavljena radnika, 94 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 24 objekta u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa i 24 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je  48 objekata, a u 167 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od  458.600 KM.

Rezultati provedenih kontrola od 12.10.2018 godine prikazani su u sljedećoj tabeli:

 

Kantoni

 

Br. kontrola

 

Rad

bez odobrenja

 

Broj nepr. radnika

 

Neinsta-lirani
fiskalni  uređaj

 

Neevide-ntiranje prometa

 

Br. zape-

čaćenih

objekata

 

Br. kontrola u kojima su izdati prekr.

nalozi

 

Iznos

kazni

(KM)

Sarajevski7353351993392.700
Bosansko-podrinjski20000000
Unsko-sanski23030731131.000
Srednjobosanski300401101946.200
Zeničko-dobojski36390961856.200
Hercegovačko-neretvanski4415161623173056.700
Zapadno-hercegovački20030331223.200
Kanton 101502131723.800
Tuzlanski60113218933119.300
Posavski90001049.500
UKUPNO3122483249448167458.600

 

Prilikom inspekcijskog nadzora građevinske djelatnosti na 9 gradilišta u Kantonu Sarajevo kao podršku inspektorima Porezne uprave pružili su pripadnici Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo. Porezna uprava se zahvaljuje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na pruženoj podršci koja je doprinijela da Porezna uprava izvrši svoje zadatke.

Porezna uprava Federacije BiH je u cilju otkrivanja neprijavljenjih radnika, neevidentiranja prometa i obavljanja djelatnosti bez rješenja za rad izvršila ukupno 15.138 brzih kontola, a rezultati istih su prikazani u sljedećoj tabeli:

Rezultati rada provedenih dosadašnjih akcija
KantoniUkupan broj kontrolaRad bez odobrenjaBr. nepr. radnikaNeinsta-

lirani

fiskalni uređaj

Nevidenti-

ranje

prometa

PODUZETE MJERE
Br. zapečaćenih objekataBr. kontrola u kojima su izdati prekršajni naloziIznos prekršajnih naloga (KM)
Sarajevski3.9978682.0275951.3031.1522.5245.184.150
Tuzlanski2.3321376791866644871.3883.454.340
Hercegovačko-neretvanski2.1122535712626544311.0892.741.700
Zeničko-dobojski2.146390979655834161.1573.946.150
Srednjobosanski1.381137428603791998692.084.930
Unsko-sanski1.206111274884242337721.746.622
Kanton 1073224879320691379974.800
Zapadno-hercegovački682321004015987463954.310
Posavski34024688720154474.300
Bosansko-podrinjski21021274612100365.000
UKUPNO 15.1381.9565.2031.4044.5053.1288.89521.926.302

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Svoj novac koristite za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac trošite na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa. Zbog toga ne treba da bježite od inspektora Porezne uprave kao što je to bilo u posljednoj kontroli.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate.

Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da države koje nemaju uređen porezni sistem su na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

                                                                       Vaša Porezna uprava Federacije BiH

povezani članci

Najnovije