REKONSTRUKCIJA CESTE SA REGIONALE VISOKO-KAKANJ PREMA TUNELU RAVNE POČINJE U PROLJEĆE 2019. GODINE

244

Relativno dotrajala putna komunikacija koja sa regionalnog puta Visoko-Kakanj vodi prema tunelu Ravne, biće proširena i ponovo asfaltirana. Radovi bi trebali početi u proljeće naredne godine, a u toku su tenderske procedure i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Općina Visoko već je osigurala 140.000 maraka, a očekuje se ulaganje i dodatnih sredstava.