Realizacija radova na uklanjanju azbesta sa krova zgrade u Donjim Rosuljama

97

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko je počela sa realizacijom prethodno najavljenih građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova na zgradi KS-62A na adresi Donje Rosulje br.38.

Na pomenutoj zgradi izvršit će se demontaža i skidanje površine 200m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, a zatim će se izvršiti ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Adaptacija na pomenutoj zgradi je jedna od planiranih aktivnosti koje se odnose na uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u Gradu Visoko, te je navedena zgrada na kojoj se danas realizuju radovi sedma (7) po redu od planiranih trideset i šest (36) zgrada na kojim će se izvršiti zamjena azbestnog krovnog pokrivača.

Radove izvodi firma AL-STEEL d.o.o.Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 6.401,11KM.

Radovi su finansirani 50% iz interventnih sredstava Grada Visoko i 50% iz sredstava stanara pomenutog kućnog savjeta.