Srijeda, 21 Februara, 2024

PREPORUKE ZA OSOBE KOJE SE VRAĆAJU IZ INOSTRANSTVA U BiH

Tokom 14 dana po povratku u BiH, za vrijeme samoizolacije kod kuće:

– Svakodnevno kontaktirati epidemiologa  na broj 032 738 822 do 15:00 sati, a od 15:00 sati do 20:00 na broj 061 869 839;
– Mjeriti tjelesnu temperaturu;
– Potrebno je redovno pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;

– Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj sobi;
– Ograničite kretanje i minimalizirajte dijeljenje prostora.

Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja, kupaonica) dobro prozračeni;
– Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1 metar od osobe u samoizolaciji;
– Ograničiti broj osoba u kontaktu;
– Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne okoline;
– Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo.

Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (minimalno 69%). Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;

– Prilikom pranja ruku sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;

– Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrijebljenu maramicu odmah;

– Koristiti posteljinu i pribor za jelo namijenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
– Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent, a nakon ispiranja treba primijeniti dezinfekcijsko sredstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
– Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent , a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
– Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i hitno se javite nadležnom epidemiologu radi daljnjeg postupanja;

Ovim putem obavještavamo naše sugrađane da je Grad Visoko na čelu sa gradonačelnicom Amrom Babić osigurao tekuće sapune za pranje ruku i dezinficijense za ruke na svim lokalitetima javnih česmi na području grada Visoko.

Također, za osobe koje moraju biti u samoizolaciji i članove njihovih porodica su osigurana sredstva za dezinfekciju i zaštitne maske, koje mogu da preuzmu u JU DZ VISOKO, a prema uputama nadležne Higijensko-epidemiološke službe.

MOLIMO NAŠE SUGRAĐANE DA NE BRINU I DA NE ŠIRE PANIKU SA PORUKOM DA GRAD VISOKO SA SVIM RASPOLOŽIVIM JAVNIM RESURSIMA, A NA ČELU SA GRADONAČELNICOM PODUZIMA SVE RASPOLOŽIVE MJERE, A SVE U CILJU DA SE ZAŠTITI STANOVNIŠTVO I SPRIJEČI POJAVA I ŠIRENJE KORONA VIRUSA (COVID-19).

povezani članci

POPULARNO