Srijeda, 21 Februara, 2024

Predstavljena publikacija ‘Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća’

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine predstavljena je publikacija “Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća: iz Kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine”, a povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj promociji govorili su direktor NUBBiH Ismet Ovčina, kao glavni i odgovorni urednik ove publikacije, vanredni profesor na Katedri za historiju Filozofskog fakulteta UNSA Amir Duranović, redovni profesor na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta UNSA Adnan Busuladžić, te priređivač i tehnički urednik publikacije Teufik Osmanović, voditelj kartografske i grafičke zbirke. Recenzenti publikacije bili su jedan od današnjih promotora Adnan Busuladžić i Adnan Kaljanac.

Direktor NUBBiH Ismet Ovčina istakao je da kartografski materijal ima veliku važnost jer nam omogućuje vizualno istraživanje i shvaćanje prostora oko nas. NUBBiH posjeduje vrijednu kartografsku građu koja obuhvata različite vrste karata, uključujući geografske, topografske, hidrografske, tematske i mnoge druge koje mogu biti od koristi raznim istraživačima, naučnicima, historičarima, geografima i brojnim drugim stručnjacima koji proučavaju prostor i njegove promjene kroz vrijeme. Ovčina je istakao da ova građa predstavlja kulturnu baštinu i čuva bogatu historiju naše zemlje, a da su dio Specijalnih zbirki NUBBiH koje su proglašene nacionalnim spomenikom BiH.

Amir Duranović govorio je ne samo o publikaciji koju smo danas promovirali već i o širem kontekstu i značaju Dana državnosti Bosne i Hercegovine te veze između povijesnog oblikovanja prostora kojeg mi danas nazivamo Bosna i Hercegovina i značaja karata kao historijskog izvora, a koje su u ovoj publikaciji predstavljene kroz jedan duži vremenski period.

Adnan Busuladžić govorio je detaljno o konceptu same publikacije i prezentaciji karata u njoj, te kako se vodilo računa da svi metodološki zahtjevi izrade jedne stručne publikacije budu upotpunjeni.

Na samom kraju promocije obratio se i priređivač Teufik Osmanović koji je sa publikom podijelio izazove sa kojima se susreo tokom izrade ove publikacije, od odabira karata do njihove što slikovitije prezentacije, te najavio moguće novo, prošireno izdanje.

Izrada i štampanje ovog kataloga jeste realizacija svojevrsnog projekta sa namjerom da se ova vrijedna građa adekvatno promovira i predstavi svim zainteresovanim korisnicima.

Generalni cilj izrade i objave ove publikacije jeste sistematsko prezentiranje starih karata kao građe od izuzetnog značaja za BiH i šire, čuvanje kulturne baštine i znanja o nacionalnom kulturnom blagu, analize kulturnog, naučnog, prosvjetnog i ekonomskog stanja u određenom periodu; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine; poticanje sličnih projekata s ciljem prepoznavanja značaja kulturne baštine kao važnog svjedoka kulturnih, umjetničkih, društvenih i političkih procesa.

Na današnjoj promociji prisustvovao je i pomoćnik ministra Federalnog ministarstva  za prostorno uređenje Zdravko Buljeta. On je također svjedočio i uspješnom završetku projekta pod nazivom “Obrada, zaštita i restauracija geografskih karata do 20. stoljeća” koje je podržalo Federalno ministarstvo za prostorno uređenje. U svrhu očuvanja karata nastalih do 20. stoljeća, NUBBIH je pokrenula projekt njihove restauracije i konzervacije. Većina ovih karata prezentirane su i u publikaciji „Bosna i Hercegovina na geografskim kartama do 20. stoljeća: iz Kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine“.

Ovim povodom otvorena je i prigodna izložba „Iz fondova Specijalnih zbirki i Stare periodike“ koja će biti otvorena do 12. decembra 2023. godine.

RTV Visoko/Preporod.info

 

 

povezani članci

POPULARNO