POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I POSLOVNIH ZONA OPĆINE VISOKO

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I POSLOVNIH ZONA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Općinsko vijeće Visoko je na 23.sjednici, održanoj 31.10.2018.godine, usvojilo Nacrt odluke o nazivima ulica i poslovnih zona na području općine Visoko, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Uvid u tekst Nacrta odluke moguće je izvršiti na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća.

Prilozi:

– NACRT ODLUKE  O NAZIVIMA ULICA I POSLOVNIH ZONA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

– GRAFIČKI PRIKAZI ULICA 

 

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije