Nedjelja, 25 Februara, 2024

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 20. sjednici održanoj 22.12.2023. godine prihvatila je Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Shodno tome, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dana 10.01.2024. godine u 12:00 sati u Kulturnom centru ”Altindag” Visoko održat će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Ze-do kantona.

Pozivamo sve građane Grada Visoko da se odazovu ovom pozivu u što većem broju, sa konkretnim prijedlozima i primjedbama na Nacrt koje će biti uzete u razmatranje prije utvrđivanja konačnog prijedloga koji će biti upućen prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona na razmatranje.

NACRT ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

povezani članci

POPULARNO