Nedjelja, 23 Juna, 2024

POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2018. ZA NABAVKU NOVIH PRIKLJUČAKA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači obrtnici i fizička sa područja općine Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju (motokultivator i traktor). Maksimalna vrijednost priključka za koju se ostvaruje podrška je do 4 000,00 KM.

Podržava se nabavka novih priključaka nabavljenih u od 01.01.2018. do 01.11.2018. godine što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini. Pravo na ostvarivanje poticaja ne mogu ostvariti lica koja su u tekućoj godini podnijela zahtjev federalnom ili kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ostvarivanje podrške za nabavku mehanizacije i priključnih uređaja. Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti priključka.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Porezna faktura o nabavci priključka na ime nosioca RPG-a – vlasnika obrta
  4. Fiskalni račun o nabavci novog priključka
  5. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Komisija će selektivno izlaskom na teren utvrditi nabavku  priključnog sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju. Rok za podnošenje prijava je do 02.11.2018. godine. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za nabavku novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju–ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije