Petak, 21 Juna, 2024

JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2018. ZA NABAVKU NOVIH PLASTENIKA

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači povrća i cvijeća u plastenicima, fizička lica sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke novog plastenika. Pravo na ostvarivanje poticaja se otvaruje ako je izvršena nabavka novog plastenika u periodu od 01.01. 2018. do 01.11.2018. godine. Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja.  Iznos podrške je do 6KM/m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Porezna faktura o nabavci plastenika na ime klijenta nosioca gazdinstva u RPG-u
  4. Fiskalni račun o nabavci novog plastenika
  5. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i tehničku specifikaciju plastenika. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je do 02.11.2018. godine od dana objavljivanja na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za nabavku novih plastenika – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije