Nedjelja, 16 Juna, 2024
spot_img

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI TURISTIČKOG PUTA RAVNE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline započela je realizaciju još jednog od infrastrukturnih projekata u godini turizma na području općine Visoko. U toku su radovi na izgradnji turističkog puta Ravne, dionica puta R 445- izletište Ravne. U sklopu ovih radova planira se ugradnja 1895,67 m2 asfaltnog sloja BNHS 16 debljine 7 cm, izrada 169 m2 bankina, površinska kao i dubinska odvodnja oborinskih voda.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izviđač izabran je Konzorcij „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Poslove stručnog nadzora obavlja firma Construkt projekt d.o.o. Zavidovići. Laboratorijska ispitivanja vrši firma DTQ d.o.o. Sarajevo.

U toku izvođenja ovih radova vrši se stručna kontrola od strane ovlaštenih predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj komunalne poslove i zaštitu okoline.

Ukupna vrijednost radova iznosi 91.437,91 KM sa PDV-om.

Izvor finansiranja ovog projekta su sredstva viših nivoa vlasti, Ministarstva za finansije FBiH, na osnovu upućene aplikacije Općine Visoko i uz sufinansiranje Fondacije Arheološki park Bosanska Piramida Sunca u pripremnoj fazi.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije