Subota, 20 Aprila, 2024

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA U NASELJU LOZNIK

Počeli radovina izgradnji mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik. Radovi obuhvataju izgradnju mosta dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 9.813,95 kg armature, 77,13 m3 betona kao i 6 montažnih prednapregnuto-armirano betonskih nosača. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

U okviru ugovorenih radova izvršit će se i čišćenje i regulacija korita potoka nizvodno i uzvodno od mosta.

Projekat je vrijedan 142. 159, 13 KM, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu.

povezani članci

POPULARNO