POČELA SANACIJA PUTA U NASELJU BOGOŠIĆI

149

Nastavljaju se radovi na sanacijama, rekonstrukcijama i asfaltiranju puteva na području grada Visoko, a danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Bogošići u pravcu Podvinaca. Ugovoreni radovi nakon provedene e-aukcije iznose 82.000 KM.