Subota, 13 Aprila, 2024

OŠ “Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno: USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)

PRODAJA POKRETNIH STVARI PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U KRUGU JU OŠ“ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ VELIKO ČAJNO  BB 71300 VISOKO.

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-11-1177-1/24 od 17.01.2024.godine, Odluke Školskog  odbora broj: 355-7/24 od 08.03.2024.godine  OŠ“ Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno oglašava:

    USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

 1. PREDMET PRODAJE
 2. RABLJENI TOPLOVODNI KOTLOVI NA KRUTO GORIVO, KW snage 500  ————–

2 KOMADA, ukupne vrijednosti:  2.000,00 KM

 1. DIMNJAČNI SISTEM ————— 2 KOMADA, ukupne vrijednosti:  100,00 KM
 2. Pumpe za grijanje –————— 2 KOMADA, ukupne

vrijednosti : 800,00 KM

 

 1. USLOVI PRODAJE
 2. Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja uz prethodne pismene prijave dana 03.2024.godine sa početkom u 10,00 sati u krugu OŠ „ Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno bb 71300 Visoko.Pismene prijave se primaju do 28.03.2024.godine do 15,00 sati na adresi OŠ „ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno“ Veliko Čajno bb 71300 Visoko.
 3. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.
 4. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti pokretnih stvari.
 5. Pokretne stvari se ne mogu prodati po cijeni manjoj od vrijednosti iz tačke
 6. A) stav 1. i stav 2. stav 3.
 7. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od ponuđene vrijednosti, po svakoj pojedinačno ponuđenoj prodaji.
 8. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ne starije od 3. mjeseca, ovlaštenje-punomoć  izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće u javnom nadmetanju , ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, kopija lične karte. Ukoliko je učesnik fizičko lice  obavezan je u ponudi dostaviti  i kopiju lične karte.
 9. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje i samo jedan ponuđač koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
 10. Ponuđena cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Pokretne stvari se prodaju po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.
 11. Najpovoljniji  ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu u roku od 8.dana od zaključivanja Ugovora o kuporodaji.
 12. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu, direktor će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom  te će direktor novim  Rješenjem odrediti da su pokretene stvari prodate drugom po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8. dana od dana donošenja Rješenja da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ponuđač s drugom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, direktor će oglasiti tu prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodato trećem po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.
 13. Ako najpovoljniji ponuđač ne zakljući kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine.
 14. Pokretene stvari koje su predmet prodaje mogu se pogledati na adresi OŠ „ Musa Ćazim Ćatić Veliko Čajno bb 71300 Visoko svaki radni dan od 09-15 sati počev od 03.2024.godine  pa do 28.03.2024.godine  uz obaveznu prethodnu najavu  na broj telefona 031/453-329. Pregled pokretnih stvari bez prethodne najave i saglasnosti direktora nije moguć.
 15. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE“, potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu OŠ „ Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno bb 71300 Visoko zaključno sa danom 03.2024.godine do 15,00 sati.
 16. Sve informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu na navedenoj adresi kao i na telefon  061/ 453-329 Buhić Senahid.
 17. Direktorica zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje a prije otpočinjanja licitacije istu i obustavi, slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, direktorica zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica  odstrani s licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici u licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Direktorica
Pajt Amra

 

povezani članci

POPULARNO