OPĆINI VISOKO ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKAT SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Jučer je u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona poptisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava između navedenog Ministarstva i Općine Visoko.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Općine Visoko je na osnovu Javnog poziva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu, aplicirala projekat  „Nabavka komunalne opreme, posuda i kontejnera, za selektivno prikupljanje komunalnog otpada“ za LOT 1: Projekti iz oblasti upravljanja otpadom.

„Na osnovu rezultata Javnog poziva, Općini Visoko su odobrena sredstva u iznosu od 30 000 KM. Cilj projekta nabavke komunalne opreme, odnosno posuda i kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada je smanjenje količine otpada koji se odvozi na “Regionalnu deponiju Mošćanica“ d.o.o. Zenica, kroz proces reciklaže otpada“, izjavio je pomoćnik Općinske načelnice, dipl.iur. Emir Fejzović.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije