Četvrtak, 29 Februara, 2024

OKRUGLI STO NA TEMU:POLOŽAJ ŽENE U MODERNOM DRUŠTVU

Savjetovalište “Vehabović-Rudež” Vas poziva na okrugli sto pod nazivom “Položaj žene u modernom društvu” i promociju Vodiča za poštovanje sebe i drugih “Ženoteka- Žena sam i vriijedim” .

Mjesto održavanja je JU Mješovitog srednjoškolskog centra “Hazim Šabanović”u Visokom , 06.05.2023. u 18:00 h.

“Ženoteka” je nastala kao rezultat dugogodišnjeg psihoterapijskog rada sa djevojkama i ženama I potrebe da se naglasi značaj promjene pogleda na ženu I njen položaja u našem društvu kroz promjenu tradicionalnih uvjerenja kako bi žena više poštovala sebe I kako bi je se poštovalo.

Okrugli sto ima za cilj dati priliku ženama različitih profesija da daju svoje vidjenje uloge i položaja žene u modernom društvu i ponude smjernice za poboljšanje njenog položaja.

Učesnice okruglog stola :

o Lajla Kaikčija-redateljica BNPZ

o Mr.sci Ranka Katalinski, psihoterapeutkinja

o Dr.sci Sabiha Husić-direktorica UG Medica

o Dr.sci Irma Džambo, psihologinja

o Spec.dr Muvedeta Lemeš-internistica

o Mr.sci Fatima Bečirović-Gender Centar Federacije BiH

o Razija Šahinović-prof. i lektorica Ženoteke

o Mr.sci Meliha Sendić- Centar ženskih prava

o Mirela Mateša Bukva, prof-Zastupnica u Kantonalnoj Skupštini ZDK

o Tanja Tankosić Girt-psihologinja I psihoterapeutkinja

o s. Celina Vidak- teologinja /školska sestra franjevka

o Neira Hasagić-istražiteljica u krim policiji- PU Visoko

o Promotorica “Ženoteke “je prof.dr Anela Hasanagić

povezani članci

POPULARNO