Nedjelja, 14 Aprila, 2024

ODRŽANA INFO KONFERENCIJA U OKVIRU COOLHEATING PROJEKTA

Danas je u KC”Altindag” Visoko održana info konferencija “Moduli sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije” u okviru evropskog projekta CoolHeating u kojem Općina Visoko zajedno sa Elektroprivredom BiH učestvuje od 1.januara 2016.godine.

Predavači na današnjoj konferenciji bili su : Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, pomoćnik načelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke dipl.iur. Emir Fejzović, prof.dr. Marin Petrović i Nijaz Delalić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dr. Anes Kazagić, predstavnik Elektroprivrede BiH, prof.dr. Izet Smajević i Ada Eminagić Krka, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša FBIH.

EU je u sklopu projekta Horizont 2020 prije dvije godine počela implementaciju projekta CoolHeating u BiH, a danas ga, nakon dvije godine, Općina Visoko privodi kraju.

Osnovna svrha projekta je smanjenje negativnog uticaja energetskog sektora na okoliš, s obzirom na to da se više od 50% finalne energije u Evropi na godišnjem nivou troši na potrebe grijanja i hlađenja.

Dr. Anes Kazagić, predstavnik Elektroprivrede BiH, koja je ujedno i projektni partner Općine Visoko na projektu Horizon 2020 Coolheating, ovom prilikom je izjavio da je cilj današnje prezentacije upoznavanje lokalne zajednice sa projektom i konceptualnim rješenjem projekta grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u općini Visoko, ali i upoznavanje potencijalnih investitora sa ekonomskim parametrima projekta, njegovoj atraktivnosti i usklađenosti sa evropskim strategijama.

Također, danas je bio prisutan i Damir Čengić, potencijalni investitor ispred Evropske banke za obnovu i razvoj.

“Mi smo već partneri sa Općinom Visoko u projektu koji je trenutno u implementaciji, a radi se o proširenju gradske vodovodne mreže. Zahvaljujem se Općini Visoko i Općinskoj načelnici Babić na pozivu za današnju konferenciju, a s obzirom na to da je ovaj projekat u skladu sa strategijom Evropske unije, mi smo zainteresovani i bila bi nam čast postati dio njega.”

Čengić je dodao  kako EBRD ima pozitivna iskustva sa sličnim projektima i kako se radi o veoma pozitivnim poduhvatima.

Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić bila je današnji panelista na temu “Ekonomski parametri studije izvodljivosti sistema daljinskog grijanja u Visokom: ”

“Nalazimo se na samom kraju projekta koji se završava konferencijom u Briselu u novembru tekuće godine. Naša obaveza je da lokalnoj zajednici, ali i potencijalnim investitorima što bolje predstavimo ovaj projekat. Danas smo imali niz izlaganja koji su objasnili šta je daljinsko grijanje, hlađenje, ali i obnovljivi izvori energije. U projekat smo ušli zahvlajujući našem prof.dr. Izetu Smajeviću. Pozvali smo veliki broj predstavnika domaćih i inostranih institucija koji bi nam mogli pomoći pri realizaciji velikog projekta. Njime se prilagođavamo standardima Evropske unije, a Općina Visoko dokazuje da prednjači kada je riječ o znanjima stečenim ovim projektom.”

Današnja prezentacija je bila korisna svima, kako potencijalnim investitorima, tako i građanstvu i mladima koji žele nešto više da nauče o ovoj temi.

Općina Visoko je prepoznata kao ozbiljan partner za naredne projekte.

 Općinska načelnica se zahvalila timu iz Visokog koji je tokom prethodnih godina radio na ovom projektu, kolegama iz EP BIH i svima koji su bili prisutni na info konferenciji.

Press Općine Visoko 

povezani članci

POPULARNO