Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Kampanja Uprave policije MUP-a ZDK na temu cyber sigurnost  

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uz podršku Evropske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), te agencije SANS (američka agencija za obuku na području informacione sigurnosti), sprovodi samostalnu kampanju u okviru obilježavanja Evropskog mjeseca kompjuterske/cyber sigurnosti.

Pored osnovnog cilja kampanje da se podigne svijest građana i organizacija o važnosti informacijske sigurnosti, željeni efekat naznačenih aktivnosti jeste i da se građani upoznaju sa jednostavnim koracima koje mogu poduzeti kako bi zaštitili svoje lične, finansijske i profesionalne podatke.

Glavni ciljevi ovog inovativnog pristupa u kontekstu prevencije cyber kriminaliteta i edukacije građana su:

  • podizanje svijesti građana, naročito djece i omladine, o značaju cyber sigurnosti,
  • informisanje o osnovnim pojmovima cyber sigurnosti,
  • upoznavanje i informisanje građana o svim oblicima online prijetnji, kao i prijetnji sa kojim se može susresti svaki korisnik Interneta,
  • informisanje o svim mogućim posljedicama koje mogu biti uzrokovane prilikom korištenja Interneta,
  • najznačajniji aspekti zaštite korisnika,
  • osnovni modaliteti sigurnije upotrebe Interneta.

U sklopu ovih aktivnosti u Zenici će u dane 17., 18. i 19.10.2018. godine, biti postavljeni promotivni štandovi na kojem će posebno obučeni službenici Odsjeka za informatiku, stručnjaci u ovoj oblasti, građanima djeliti promotivni materijal, odgovarati na pitanja građana, te generalno edukovati građane na ovu temu.  Kako bi sve ove aktivnosti rezultirale što boljim efektima i kako bismo utvrdili stepen educiranosti građana na ovu temu, u okviru ove kampanje je na službenoj web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (www.mupzdk.gov.ba) postavljen i aktiviran upitnik u okviru ankete “Oktobar-mjesec podizanja svijesti o cyber sigurnosti”, koji građani i posjetitelji stranice mogu anonimno popunjavati i davati odgovore na pitanja u navedenoj oblasti.

U okviru ove kampanje službenici Odsjeka za informatiku će, u prostorijama novoizgrađenog objekta Centra za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice, vršiti edukaciju i naših službenika na temu cyber sigurnost, kojom prilikom će, u okviru posebno osmišljene i izrađene prezentacije, biti prezentirani osnovni pojmovi o kompjuterskoj i kibernetičkoj sigurnosti, prijetnjama za korisnike i osnovnim načinima zaštite. Takođe će na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona biti postavljen bilten “OUCH!”. Radi se o vodećem svjetskom biltenu za podizanje svijesti o sigurnosti, kreiranom za obične kompjuterske korisnike. Ovaj bilten, koji je izradila američka agencija SANS, sadrži osnovne informacije o mjerama zaštite korisnika u cyber svijetu. Pored ostalog promotivnog materijala i ovaj bilten će biti dijeljen građanima na našim štandovima, koji će biti organizovani u okviru kampanje.  Ovom prilikom pozivamo naše građane da dođu u naznačeno vrijeme na navedenu lokaciju, kako bi se, u razgovoru i kontaktima sa našim službenicima i stručnjacima u oblasti cyber sigurnosti, upoznali sa osnovnim ciljevima kampanje i informisali o sigurnim načinima korištenja Interneta, te općenito o kompjuterskoj, odnosno cyber sigurnosti. Takođe pozivamo građane da pored posjete promotivnim štandovima, posjete našu službenu web stranicu i popune anketni upitnik, kako bi i na taj način aktivno učestvovali u ovoj kampanji i davanjem podataka o načinima korištenja Interneta i mehanizmima zaštite, doprinjeli izradi kvalitetne analize, čiji će rezultati biti korišteni za naše daljnje aktivnosti i projekte.

U ovim aktivnostima akcenat je stavljen na unapređenje sigurnosti školske populacije i mladih ljudi prilikom korištenja Interneta, te njihova edukacija o tome kako prepoznati zlonamjerne sadržaje i adekvatno reagovati na njih, što je ubijeđeni smo, dovoljan razlog da građani dođu na navedene lokacije i zajedno sa nama učestvuju u aktivnostima koje poduzimamo u okviru ove kampanje.

Odsjek za odnose sa javnošću,
analitiku i planiranje

povezani članci

POPULARNO