OBAVJEŠTENJE IZ JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

3682

 Postupajući po Obavijesti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK broj: 09-33-1335-11-4/20 od 13.03.2020. godine, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Visoko obavljena je dezinfekcija objekta u cilju zaštite klijenata i zaposlenika.

Također, u skladu sa novonastalom situacijom vezanom za corona virus, preporuka za klijente je da u JU Centar za socijalni rad Visoko dolaze samo u slučaju neodložnih zahtjeva, te se iste obavještavaju da,prije dolaska u JU Centar za socijalni rad Visoko, informacije mogu tražiti putem telefona 032 735 835 i 032 737 682, kao i putem e-mail adrese centarvisoko@gmail.com, kako bi se eventualno na taj način pružila tražena usluga.

DIREKTORICA CENTRA

Zerdo Aida