Petak, 19 Aprila, 2024

NASTAVLJENI RADOVI NA UREĐENJU DESNE OBALE RIJEKE BOSNE

Agencija za vodno područje rijeke Save je na osnovu upućene aplikacije Grada Visoko provela postupak javne nabavke za uređenje desne obale rijeke Bosne, postavljanju betonskih prizmi i betonskih vijenaca uzvodno od gradskog mosta u Visokom, čime se završavaju radovi koji su započeti prošle godine, ugovorom koji je iznosio 44.448,08 KM sa PDV-om.

Izvođači su na osnovu potpisanog ugovora uvedeni u posao koji obuhvata radove na izradi betonskih temelja, betonskih greda, zida i vijenaca kao i oblaganje kosina betonskim prizmama. Iznos ugovora je 397.720,05 KM sa PDV-om.

Prilikom obilaska gradilišta sa predstavnicima Agencije gradonačelnica Babić je izjavila: „Naša namjera je da ovaj projekat nastavimo i sa trećom fazom i da ovo ušće rijeke Fojnice u rijeku Bosnu bude najljepši dio grada, centralni dio grada sa sadržajima šetnice, parkova, sa nečim što će naši građani koristiti u narednom periodu“.

Svi radovi se izvode prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje. Rok za izvođenje radova je 120 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Press Grada Visoko 

povezani članci

POPULARNO