MZ VRATNICA: U TOKU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA

Radovi na rekonstrukciji puta i izgradnji potpornog zida u Mjesnoj zajednici Vratnica započeli su i teku planiranom dinamikom.

U okviru navedenih radova je uključeno i proširenje lokalne saobraćajnice u dužini od 100 metara, kao i ugradnja betonskog zida koja će doprinijeti stabilizaciji škarpa i proširenju gabarita.

Kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, a poslove stručnog nadzora izvodi firma „Bau-Art“ d.o.o. Sarajevo.

Svakodnevne kontrole vrše ovlašteni predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Općine Visoko, a sredstva za projekat su predviđena Programom kapitalnih ulaganja Općine Visoko za 2018.godinu.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije