KOALICIJA ,,POD LUPOM“ – Preliminarna ocjena izbornog dana

Opšta ocjena Općih/Opštih izbora 2018. godine od strane Koalicije „Pod lupom“ je da su ovi izbori uglavnom provedeni u skladu sa Izbornim zakonom BiH i provedbenim aktima CIK/SIP-a. Zabilježen je određeni broj incidentnih situacija i nepravilnosti koje su se događale na izborni dan a koje ukazuju na potrebu nužnog unapređenja kvalitete provođenja izbora u BiH.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE PREDSJEDNIŠTVA BIH

Koalicija ”Pod lupom” napravila je procjenu izbornih rezultata na temelju slučajnog reprezentativnog uzorka biračkih mjesta. Navedeni podaci odnose se na 99,6% obrađenog uzorka.

Prema preliminarnim nalazima Koalicije, najveći broj glasova za  bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, osvojio je Šefik Džaferović 37,7% glasova sa marginom greške +- 1,7%, slijede Denis Bećirović sa 32,6% glasova sa marginom greške +- 1,4%, te Fahrudin Radončić sa 12,8% glasova sa marginom greške +- 1,1%. Ostali kandidati za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH imaju ukupno 16,9% glasova sa marginom greške +- 0,8%.

Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH najveći broj glasova osvojio je Željko Komšić sa 54,3% glasova sa marginom greške +- 2,1%, slijedi Dragan Čović sa 34,5% glasova sa marginom greške +- 1,9% te Diana Zelenika sa 5,9 % glasova sa marginom greške +- 0,8%. Ostali kandidati za hrvatskog člana Predsjenitšva BiH imaju ukupno 5,3% glasova sa marginom greške +- 0,8%.

Milorad Dodik osvojio je najveći broj glasova u utrci za srpskog člana Predsjedništva BiH sa 54,0% glasova sa marginom greške +- 1,1%, slijedi Mladen Ivanić sa 42,7% glasova sa marginom greške +- 1,1%. Ostali kandidati za srpskog člana Predsjenitšva BiH imaju ukupno 3,3% glasova sa marginom greške +- 0,4%.

IZLAZNOST NA IZBORE

Izlaznost na nivou države je bila 53,6% birača/ica sa marginom greške +-1%. Izlaznost na nivou Federacije BiH 51,2% birača/ica sa marginom greške +-1,2 %, te za Republiku Srpsku BiH 55,2% birača/ica sa marginom greške +-1,4%. Margina greške je računata sa 95. postotnim intervalom tačnosti.

KRITIČNE SITUACIJE

Ukupno je zabilježeno 399 kritičnih situacija pod kojim terminom podrazumijevamo kršenja procedura i izbornih pravila, tehničke greške u radu izborne administracije na svim nivoima ili incidente na biračkim mjestima. U saradnji sa izbornom administracijom, u toku izbornog dana i noći uspješno je riješeno 267 kritičnih situacija (67% zabilježenih slučajeva).

Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja (88), nepravilnosti pri glasanju (76), nasilje ili ugroženost sigurnosti posmatrača (17), sumnje na tzv. bugarski voz (14), te ostale vrste nepravilnosti.

Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.

BROJANJE GLASOVA

Na 3,2% biračkih mjesta uložene su primjedbe i prigovori od strane posmatrača/ica Koalicije i drugih posmatrača/ica političkih subjekata koje se odnose na proces utvrđivanja rezultata glasanja. Naloženo je ulaganje više od 100 primjedbi Koalicije ‘’Pod lupom’’ u zapisnike o radu biračkih odbora, za koje se Koalicija nada da će biti ozbiljno razmotrene od strane izborne administracije sukladno članu 6.2. stav 2. Izbornog zakona BiH koji kaže da izborne komisije mogu po saznanju za učinjenu povredu iz svoje nadležnosti pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.

Proglašavanje nevažećih glasačkih listića obavljeno je u skladu sa propisima CIK/SIP-a. Na 16% biračkih mjesta ima više od 10% nevažećih glasačkih listića za izbor članova Predsjedništva BiH, što zabrinjava. Na 5,8% biračkih mjesta žuta kopija Obrasca sa zbirnim rezultatima nije bila izvješena na biračkom mjestu, a na dodatnih 19,6% biračkih mjesta ista je bila nečitka.

ZATVARANJE BIRAČKIH MJESTA

79% biračkih mjesta zatvoreno je u 19:00, 15% do 19:15, a preostalih 6% do 20:00 sati. Na 76% biračkih mjesta nije bilo glasača ispred biračkih mjesta pri zatvaranju. Na 22% biračkih mjesta građanima/kama koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00h je omogućeno glasanje a u 2% nije omogućeno glasanje. Na većini biračkih mjesta, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.

GLASANJE

Svim posmatračima/cama omogućeno je da prate proces glasanja. Na 14,7% biračkih mjesta uložene su primjedbe i prigovori od strane posmatrača/ica Koalicije i drugih posmatrača/ica političkih subjekata koje se odnose na proces glasanja.

Na oko 25% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva da je jedna osoba više puta pomagala biračima/cama koji su pristupili glasanju a na 4% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata. Praksa široko rasprostranjenog porodičnog glasanja nastavila se i na ovim izborima. Od 1 do 5 ovakvih slučajeva zabilježeno je na 52% biračkih mjesta a na dodatnih 4% zabilježeni su frekventniji slučajevi, od 6 do 25 puta. Na 1% biračkih mjesta takvih slučajeva je bilo više od 25. U izolovanim slučajevima zabilježeno je da birači dolaze na biračka mjesta sa već označenim glasačkim listićima te da se jednoj osobi izdaje više glasačkih listića za isti izborni nivo.

Poređenjem vrsta nepravilnosti po biračkim mjestima uočeno je da se obično samo jedna vrsta nepravilnosti pojavljuje na jednom biračkom mjestu.

OTVARANJE BIRAČKIH MJESTA

Pripreme za otvaranje biračkih mjesta uglavnom su izvršene u skladu sa propisima. Na 82% biračkih mjesta svi članovi biračkih odbora su bili prisutni na biračkom mjestu sat vremena prije otvaranja biračkog mjesta, što je njihova obaveza, dok na 18% biračkih mjesta to nije bio slučaj.

Na 2% biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani a na 6% biračkih mjesta primijećen je nedostatak pojedinog izbornog materijala. U izolovanim slučajevima na biračkim mjestima glasačka kutija nije pokazana kao prazna prije otvaranja biračkih mjesta.

Ukupno 72% biračkih mjesta otvoreno je u 7:00 h, između 7:00 – 7:15 otvoreno je 23% biračkih mjesta,  a između 7:15 – 8:00h otvoreno je 5% biračkih mjesta. U izolovanim slučajevima biračka mjesta su otvorena nakon 8 sati i nije adekvatno osigurana tajnost glasanja.

Na 21% biračkih mjesta nije istaknuta lista sa imenima i prezimenima članova/ica biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu. Podsjećamo da je ovo preporuka Koalicije ”Pod lupom” koju je usvojila Centralna izborna komisija te da je ista obaveza svih biračkih odbora.

OSTALO

Određene nepravilnosti kod pakovanja izbornog materijala zabilježene su na svega 1,9% biračkih mjesta.

POSMATRANJE RADA LOKALNIH IZBORNIH KOMISIJA

Koalicija „Pod lupom“ imala je posmatrače u svih 143 lokalne izborne komisije (LIK) u BiH. Do zaključivanja ovog saopštenja, 80 posmatrača izvijestilo je o radu lokalnih izbornih komisija. Generalna ocjena rada LIK-a za sada je da je većina LIK-a ocjenjena sa ocjenom vrlo dobro. Otvarane su vreće sa osjetljivim izbornim materijalom u čak 30 LIK. Pogrešno pakovanje izbornog materijala od strane članova/ica biračkih odbora (BO) zabilježeno je u 23 LIK-e. Korekcije u zapisnicima o radu BO ili obrascima sa BM vršene su u 12 LIK-a. Velike gužve kod zaprimanja izbornog materijala zabilježene su u 7 LIK.

O GRAĐANSKOM, NESTRANAČKOM POSMATRANJU OPŠTIH/OPĆIH IZBORA 2018

Koalicija „Pod lupom“ je na izborni dan imala oko 3.800 građanskih nestranačkih posmatrača izbora na oko 3.450 BM, u 143 LIK, u 60 mobilnih timova i 80 osoba u Pozivnom centru za obradu podataka. 60 mobilnih timova je do 03:00 sata 08.10.2018. godine posjetilo i izvijestilo sa dodatnih 837 biračkih mjesta. Posmatračkom misijom pokriveno je 80% ukupnog broja redovnih biračkih mjesta.

S poštovanjem, Koalicija ”Pod lupom”

povezani članci

Najnovije