Utorak, 16 Jula, 2024

Broj nezaposlenih u BiH u augustu pao za 1.800 osoba

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.08.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 448.578 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.07.2018. godine predstavlja smanjenje za 1.814 lica ili 0,40 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,96 posto, zatim radnici sa SSS 28,00 posto, te NKV radnici 27,16 posto.

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 250.026 ili 55,74 posto su žene.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u augustu 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 16.616. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 17.780. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 10.176 ili 57,23 posto.

U augustu 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.284 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.664.

Napominjemo, broj 9.664 obuhvata samo ona lica koja su se prijavila na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj lica koja su u izvještajnom periodu ostala bez posla.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 12.351 lice ili 2,75 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 377.688 lica ili 84,20 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 805.715, a od toga je 341.407 žena. U odnosu na juni 2018. godine broj zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2018. godine iznosila je 35,9 posto i u odnosu na juni 2018. godine povećala se za 0,2 postotna poena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu , u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4 posto.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8 posto u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0 posto.

Biznis.ba

povezani članci

Najnovije