Srijeda, 21 Februara, 2024

IZVRŠENO PORIBLJAVANJE RIJEKA FOJNICE I BOSNE

Grad Visoko je sa isporučiocem roba Riba Neretva d. d. Konjic zaključio Ugovor – Poribljavanje rijeke Bosne i Fojnice u ukupnom iznosu 6.943,95 KM Sa PDV-om.

Na osnovu zaključenog Ugovora, Grad Visoko je danas u saradnji sa Sportsko – ribolovnim klubom „Visoko“ realizovao projekat poribljavanje rijeke Bosne i Fojnice.

Poribljavanje je izvršeno na više lokacija na rijeci Bosni i Fojnici, čime su se obogatili riječni tokovi sa ukupno 342 kg riblje mlađi potočne pastrmke i šarana.

Poribljavanje se provodi u svrhu očuvanja i unaprjeđenja ribljeg fonda, a da se pri tome ne ugrozi biološka ravnoteža i povoljno stanje vrsta.

U cilju rehabilitacije ribljeg fonda, Grad Visoko će i u narednom periodu podržavati projekte ove vrste.

Gradska uprava Visoko

povezani članci

POPULARNO