Subota, 15 Juna, 2024
spot_img

IZVJEŠTAJ SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Općine Visoko u petak (27.7.2018), sa početkom u 16:00 sati, počela je 21. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Sjednica je započela minutom šutnje, čime se odala počast našim istaknutim sugrađanima: g. Ivici Pekiću i fra. Filipu Zubaku. Sjednici je prisustvovalo 20 vijećnika. Pored vijećnika, prisutni su bili i Suada Koljenović, šefica Odsjeka za privredu, Amila Koso, Hamida Ćatić, Amra Omerbegović, Emir Mehmedagić, Bečić Ermin, kao i lokalni mediji.

Sjednici nisu prisustvovali Dario Pekić, Mirnes Fatić, Nermina Vehabović Rudež, Elvedin Šabanović i Emina Jusić.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 20 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 7 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 20 glasova ZA.

2. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Visoko za 2018.godinu

Općinsko vijeće je uz raspravu, sa 20 glasova ZA, usvojilo ovu tačku.

Svi prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Visoko za 2018.godinu su jednoglasno usvojeni za 20. glasova ZA.

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

Općinsko vijeće je sa 13 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH  usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. Godina.

4. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje i konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je sa 13 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje i konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

5.  Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti:

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 20 glasova ZA usvojilo Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti, odnosno odluku o kupovini parcele K.Č. 687/3 KO ALAUDIN.

Sa 20. glasova ZA usvojen je i Prijedlog odluke o zamjeni suvlasničkih udjela na k.č. 684/6 i k.č. 684/1 KO Alaudin.

6. Izvještaj Etičke komisije za period I-VI 2018.godine

Općinsko vijeće je nakon rasprave, sa 13 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH usvojilo  Izvještaj Etičke komisije za period I-VI 2018.godine.

7. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Nova pitanja i inicijative postavili su vijećnici:

1. Melina Pirija

2. Mirela Mateša Bukva

3. Nedžad Mehmedagić

Općinsko vijeće Visoko je držalo sjednicu do 16:45 sati sa ukupno 20 vijećnika.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije