Srijeda, 21 Februara, 2024

INTERVJU- MINISTAR DARIO PEKIĆ: GRAĐANI MOGU BITI PONOSNI NA POLICIJU ZDK

Povodom 15. maja – Dana policije ZDK razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi ZDK. Ministar Pekić je rođen 1965. i živi i radi u Visokom gdje je završio srednju mašinsku školu. Zvanje magistra i profesora tjelesnog odgoja stekao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Duže od 20 godina je vlasnik privatne firme “Dario inženjering” Visoko, te direktor hotela “Piramida Sunca”. Do imenovanja na poziciju ministra, bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko ispred stranke A-SDA čiji je potpredsjednik Kantonalnog odbora ZDK, odnosno predsjednik Općinske organizacije u Visokom. Dugogodišnji je sportski aktivista, a obnašao je dužnost potpredsjednika Nogometnog saveza ZDK.

Povoljna bezbjedonosna situacija

NR: Ministre Pekiću, šta će biti Vaši prioriteti u radu u predstojećem mandatnom periodu?

PEKIĆ: Analizirajući rezultate iz prethodnog perioda i stanje bezbjednosti, MUP će i u narednom periodu kontinuirano i planski raditi, provoditi potrebne mjere sa ciljem još veće otkrivenosti krivičnih djela i izvršilaca. Poduzimat ćemo mjere iz naše nadležnosti u segmentu održavanja javnog reda i mira, te poboljšanja bezbjednosti saobraćaja. Bazirat ćemo se na preventivni rad, ali i žestoko i naporno raditi na otkrivanju krivičnih djela. Naš prvi prioritet je zaštita života, zdravlja i imovine građana te privrednih subjekata na području ZDK. Nastavit ćemo raditi na provođenju akcionih mjera iz Akcionog plana MUP-a ZDK i intenzivnoj kontroli i nadzoru poslova i zadataka. Radit ćemo i na dodatnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih službenika MUP-a. Stalno i sistematski nabavljamo i instaliramo savremenu opremu za rad i modernizaciju rada. Nastavit ćemo dobru saradnju i razmjenu informacija sa svim policijskim agencijama u BiH, a posebno dobru saradnju ostvarujemo i u stalnom smo kontaktu sa nadležnim tužilaštvima, zajednički radeći na problematici otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela i izvršilaca. Na ovoj poziciji ću raditi na maksimalnoj modernizaciji i opremljenosti pripadnika MUP-a uz dosljednu primjenu i poštivanje zakona, što ću tražiti i od svih uposlenih.

NR: Kakva je aktuelna bezbjedonosna situacija u ZDK?

PEKIĆ: Analizirajući prethodne godine, te ovaj period do maja 2019. evidentno je da je bezbjedonosna situacija na području ZDK povoljna, što su potvrdili i Skupštinski zastupnici kao i članovi skupštinskih komisija usvajajući naše izvještaje o radu i informacije o stanju bezbjednosti. Da se primjetiti da nemamo nerazjašnjenih težih krivičnih djela kao što su ubistva i razbojničke krađe, a nismo imali ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nemamo terorističkih akata niti organiziranih štrajkova i uništavanja imovine u društvenom ili privatnom sektoru. Nema obustave saobraćaja na putevima blokiranjem građana, nema zabilježenih organiziranih paljevina sa velikom materijalnom štetom. Tokom prošle godine, smanjen je broj ukradenih vozila za oko 44 odsto u odnosu na godinu ranije. Dobre rezultate postižemo i otkrivanjem izvršilaca zloupotrebe i prodaje opojnih sredstava. Iz ove nadležnosti je prijavljano 151 lice za ukupno počinjenih 159 krivičnih djela. Za nasilje u porodici tokom 2018. smo prijavili 150 lica. Kad je u pitanju bezbjednost saobraćaja, tokom 2018. su zabilježene 4.202 saobraćajne nezgode u kojima je povrijeđeno 864 i smrtno stradalo 20 osoba. Za prekršaje u saobraćaju saonkcionisano je 117.964 lica. Postavljanjem “pametnih” radarskih sistema evidentiramo učesnike u saobraćaju koji upravljaju neregistriranim vozilima i na taj način uvećali priliv u budžet Kantona za blizu sedam miliona KM.

NR: Koliko su statistički podaci povoljniji u odnosu na prethodni period?

PEKIĆ: U oblasti kriminaliteta, broj krivičnih djela je manji za 9,6% ili 225 krivičnih djela, a njihova rasvijetljenost je veća za 2,5%. Broj povratnika u činjenju krivičnih djela je manji za 77 lica ili 9,2 odsto, dok je broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela manji za 77 lica ili 25,9 odsto. Kad su u pitanju teške krađe, tokom 2018. je zabilježeno 68 slučajeva ili 10,6% manje u odnosu na prethodni period, a kad su u pitanju krađe putničkih vozila broj je smanjen za 28 ili 44,4 odsto. Bilježimo i veću otkrivenost u oblasti privrednog kriminaliteta, a cilj nam je da postižemo još bolje rezultate u ovoj oblasti. Već sam naglasio da su oblasti bezbjednosti saobraćaja bilježimo 49 saobraćajnih nezgoda manje i sankcionirali 117.964 učesnika u saobraćaju. Bitno je istaknuti da je policija u svim slučajevima reagirala brzo i efikasno, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, a u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti događaja, angažirane su i potrebne policijske snage i tehnički resursi.

nasarijec.ba

(kompletan tekst pročitajte u štampanom izdanju Naše riječi)

povezani članci

POPULARNO