Nedjelja, 25 Februara, 2024

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripadnika romske populacije

Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma trajat će do utroška sredstava Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripadnika romske populacije.

Ovaj program ima za cilj sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti.

“Program se finansira iz sredstava budžeta Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH, otprilike u iznosu od 313.000 KM. Namijenjen je za sufinansiranje samozapošljavanja pripadnika romske populacije koji žele pokrenuti samostalnu djelatnost, kao i za sufinansiranje zapošljavanja romske populacije kod poslodavaca”, kazala Lamija Čehajić, direktorica Biroa rada Visoko.

Posebno naglašava da se prijava vrši direktno na protokol Federalnog zavoda ili putem pošte, dakle, ne ide prijava na Biro rada u Visoko. Javni poziv je otvoren 30 dana, odnosno do utroška sredstava, bit će produžen ukoliko sredstva ne budu utrošena u tom roku.

Biro Visoko je na raspolaganju svim građanima, nezaposlenim osobama i poslodavcima koji su zainteresovani za ovaj program, da im pomognu u prikupljanju dokumentacije.

Cilj programa je olakšati i ubrzati integraciju posebno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba, pripadnika romske populacije, i njihovu integraciju na tržištu rada. Zainteresovani se mogu informisati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba) u rubrici Aktuelni programi.

www.fzzz.ba

Ilma Šabanović

povezani članci

POPULARNO