Utorak, 23 Jula, 2024

Biro rada Visoko odabran da bude pilot lokacija za implementaciju programa “Garancija za mlade”

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje, preko kantonalne službe, odabrali su Biro rada Visoko za Zeničko-dobojski kanton i Biro Čitluk za Hercegovačko-neretvanski kao jedina dva biroa u kojima će se pilotirati značajni reformski program u oblasti rada i zapošljavanja.

Projekat koji će se implementirati je “Garancija za mlade” s ciljem olakšanja njihove integracije na tržištu rada.

“Radi se o reformama koje su nam uvjet u našem pristupu ka EU, a to su programi EU koje se provode preko Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada. Zemlje regiona su već na tom putu, mi smo posljednji”, kazala je Lamija Čehajić, direktorica Biroa rada Visoko.

Program “Garancija za mlade” namijenjena je osobama do 30 godina. Poseban naglasak bit će na osobama koje su van sistema redovnog školovanja, nisu zaposlene niti na evidenciji birao za zapošljavanje dakle, jedna posebna kategorija mladih osoba.

Ovo je jako ozbiljan projekt, svojevrsna reforma u oblasti rada i zapošljavanja, a za njegovu konačnu provedbu podrazumijeva se završiti određene reforme u nevladinom sektoru, civilnom društvu i obrazovanju.

To su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se, na kraju, program realizovao preko službe za zapošljavanje. “Visoko je kao lokalna zajednica bila interesantna nosiocima projekta, s obzirom da se tražilo da je to manja lokalna zajednica koja je razvijena.

Naša saradnja s nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama bila je ključnim izborom ove lokalne zajednice. Procijenjeno je da Biro ima kapacitete da iznese tako ozbiljan posao, i mi smo zadovoljni što smo dobili priliku da radimo nešto novo, da se obučavamo i pravimo platforme za jedan novi pristup radu nezaposlenim osobama”, istakla je Lamija Čehajić, direktorica Birao rada Visoko.

Na nivou Federacije formirana je ekspertna grupa koja radi na izradi akcionog plana “Garancija za mlade” za Federaciju. Ove reforme podrazumijevaju promjene u zakonskoj regulativi, propisivanje raznih procedura i zakonskih akata koje će omogućiti provedbu akcije.

To je ozbiljan projekt u kojem se moraju ispuniti određeni uslovi. Naredne dvije godine, Biro rada Visoko radit će na pripremama za realizaciju projekta “Garancija za mlade”, koji treba krenuti najkasnije 2026. godine.

Ilma Šabanović

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije