ENIGMA SA IMENIMA VISOČKIH MOSTOVA

Radovi ispod Tabhanskog ili Kožarskog mosta, pitanje je sad? Česta je to tema baš na građevini o kojoj je riječ. Zabunu stvara most koji je vodio u Kožaru. Riječ je o drvenom mostu koji je izgrađen od glavne ulice (bivša slastičarna kod Ilijasa), preko ade za bivšu Kožaru. Danas postoje jedino rupe u zidinama iznad šetališta.

Aktuelni Kožarski most na kojem se raspravlja, izgrađen je 1959. (prema nekim informacijama zvao se ”Sedme krajiške brigade” -brigada koja je ušla u Visoko 6/7. aprila 1945. (zato je imao sedam svjetiljki na sebi, a sada ipak osam).

Drveni most naniže se zvao i Čabaravdića most.

To što je Kožarski most(1959), problematičnog naziva, poslije povezao glavnu ulicu sa ”novim” ulazom u Kožaru je sasvim druga priča.

Istina je da u Visokom ne postoje imena za mostove, pa je ime ovoga problematično kao i naziv ”Betonski most” koji spaja centar grada i Stanicu.

Profesor Idriz Džajić ga naziva Gradski most u svojoj Biografiji.

Uzvodno od ova dva mosta je Varoški most koji se često nazivao Konfekcijski, što je apsurdno jer je bivša Konfekcija nastala dok je ovaj postojao. Varoški most jedini ima tablu sa oznakama.

O mostovima par metara iznad Betonskog(Gradskog) nekom drugom prilikom.

povezani članci

Najnovije