Dr. Semiru Osmanagiću i Fondaciji uručena zahvalnica od UG “Visočani i prijatelji”

418

Dr. Semiru Osmanagiću i Fondaciji uručena zahvalnica od UG “Visočani i prijatelji”