AP “RAVNE 2”- OTKRIVEN NOVI ENERGETSKI TUNEL

156

Stručni tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” uz pomoć volontera, u oktobru 2021. godine, započeo je otvaranje i čišćenje novih prolaza unutar tunela Ravne. Cilj otvaranja novih tunela jeste otvaranje novog kružnog toka i širenje mreže tunela Ravne, kako bi posjetiteljima olakšali lakše kretanje kroz tunele, a samim tim i obogatili sadržaje unutar kompleksa Ravne.

Iako je volonterska sezona završena krajem oktobra prošle godine, radove je nastavio stručni tim Fondacije. Novi tunel otvoren je kroz prolaz sa osam tunela, gdje je otvoren sedmi tunel na 160 metara od ulaza u tunel Ravne. Drugi krak je otvoren u blizini keramičkog bloka K2. U ponedjeljak 10. januara došlo je do susreta dva tunela koji su čišćeni iz suprotnih smjerova.

Time je dobijen još jedan kružni tok u kompleksu. Dužina novootvorenog tunela je 43,40 metara i rasprostire se na 213 stepeni jugozapadno. Novootkriveni tuneli i novi kružni tok uskoro će biti dio turističke ture, i biće dostupan javnosti krajem mjeseca januara. Fondacija svojim posjetiteljima ponudit će i nove tri ljekovite meditacijske komore sa sjedećim mjestima.

Mr.arh.sc. Amna Agić, terenski arheolog Fondacije