Četvrtak, 25 Jula, 2024

20. SJEDNICA OV VISOKO ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 29. JUNA

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 20. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

29.06.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

 

1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

2. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za  2018.godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

 

3. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa komunalnih djelatnosti  u 2018.godini

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

 

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području Općine Visoko  za 2018.godine

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnikOpćinske načelnice

 

5. Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

 

6. Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganju općinskim stanovima 

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

 

7. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti :

Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 858/3 KO Goduša  u korist JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnicaOpćinske načelnice

 

8. Nacrt Odluke o javnom redu i miru

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

 

9. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Općine Visoko 

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

 

10. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

27.06.2018.

15:00

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje

i ekologiju

27.06.2018.

15:30

3.

Komisija za statut i propise

27.06.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

– MATERIJAL

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Visoko
Bajro Fejzić, prof.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije