ZNAČAJ I ULOGA INKLUZIVNIH TIMOVA U ŠKOLAMA

U okviru Kampanje „16 dana aktivizma“, Grupa za podršku i zaštitu djece i mladih na području općine Visoko danas je održala okrugli sto na temu “Značaj i uloga inkluzivnih timova u školama”.

Današnjem sastanku je prisustvovao veliki broj predstavnika ustanova, predstavnika Općine Visoko, roditelja učenika, predstavnika vijeća učenika i predstavnika omladinskih grupa koje su uključene u sistem zaštite djece kao članovi grupa za dobrobit djece na lokalnom nivou.

Poseban akcenat je stavljen na djecu sa posebnim potrebama ,te na neophodnu pomoć u prilagođavanju djece svakodnevnim aktivnostima.

Koordinatorica Grupe, g. Alisa Semić je istakla kako je ova tema oduvijek prisutna u visočkim školama, da je cjelokupan rad usmjeren na približavanje učenika sadržajima, kao i da se svi projekti odvijaju u skladu sa osnovnim pravima djeteta na obrazovanje.

Inkluzivni timovi u školama imaju zadatak prilagođavanja nastavnog plana i programa djetetovim specifičnim potrebama u skladu sa raspoloživim resursima.

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva da škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine. Ovo se naročito odnosi na djecu sa onesposobljenjima ili nadarenu djecu, djecu koja žive na ulici i djecu koja rade, djecu iz udaljenih ili nomadskih populacija, djecu koja pripadaju jezičkim, etničkim ili kulturnim manjinama, kao i djecu iz drugih ugroženih ili marginaliziranih područja ili kategorija .

Grupa za podršku i zaštitu djece i mladih na području općine Visoko je formirana prije četiri godine i vrši redovne aktivnosti koje uključuju i podršku roditeljima, kako bi što uspješnije odgovorili na sve izazove odgoja i obrazovanja u savremenom dobu.

Aktivnosti Grupe su podržane od strane Općine Visoko i  organizacije World Vision – ureda u Zenici.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije