Četvrtak, 29 Februara, 2024

ZDRAVSTVENI SAVJET GRADA VISOKOG I NJEGOV ZNAČAJ

Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata za područje lokalne zajednice, predviđeno je osnivanje Zdravstvenog savjeta. U skladu s tim, odlukom Gradskog vijeća od 31.01.2023. godine, imenovan je Zdravstveni savjet grada Visokog, na mandat od 4 godine.

“Zdravstveni savjet u ovom mandatu čini 10 članova, tj. predstavnika Grada, JU Dom zdravlja, Zdravstvenog sindikata, pacijenata, Udruženja bubrežnih bolesnika, Crvenog križa, Javne ustanove Centar za socijalni rad, Unije veterana, te predstavnika Udruženja penzionera. Po imenovanju Zdravstvenog savjeta, mi smo održali konstituirajuću sjednicu, gdje su utvrđene prava i dužnosti članova savjeta, način rada, način donošenja odluka i donesen je pravilnik o radu. Na prvoj sjednici koju smo održali, ustanovili smo dnevni red i našim članovima dali obavezu da nam ukažu na probleme sa kojima se suočavaju, kako bi im potpomogli u rješavanju istih. Inače, Zdravstveni savjet obavlja sljedeće poslove: predlaže i evalouira sprovođenje zdravstvene zaštite na području lokalne zajednice, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite, prati primjenu propisa na području jedinica lokalne samouprave, organizuje obrazovne kurseve za građanstvo, zatim prati povrede pojedinačnih prava pacijenata. S tim u vezi, na našoj održanoj sjednici koja je bila konstruktivna, mi smo razmatrali i izvještaj Doma zdravlja, tj. njihove komisije za prigovore, gdje smo se usaglasili da komisija zaista radi u skladu sa zakonom. Izneseni su nam i problemi, naročito od strane Udruženja bubrežnih i dijaliznih pacijenata, tako da smo donijeli jedan zaključak da ćemo se obratiti ka Kantonalnoj bolnici i Zavodu zdravstvenog osiguranja, kako bi im potpomogli u rješavanju problema u pogledu prostora, medicinske opreme, itd.”, istakla je, između ostalog, Mirzeta Burko-predsjednica Zdravstvenog savjeta grada Visoko.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti Zdravstvenog savjeta jeste promocija zdravlja i organizacija preventivnih predavanja. Shodno napravljenom planu za tekuću godinu, između ostalih bitnih tema, u narednom periodu u okviru rada Zdravstvenog savjeta, bit će obrađena i tema o ishrani mladih.

Za mjesec oktobar kao mjesec darivanja organa planirana je tribina o ovoj temi, također, bit će pružena podrška organizaciji Festivala mladih. U narednom periodu, predviđena je i tematska sjednica inicirana od strane vijećnika Gradskog vijeća o temi onkološki pacijenti, te mnoge druge, istakla je Mirzeta Burko-predsjednica Zdravstvenog savjeta Grada Visoko.

Dženeta Lopo

povezani članci

POPULARNO